Print Roster

Varsity

 • Cora Smith

  freshmen

  Position : G/F

  Level : Varsity

  23

  Cora Smith

  G/F

 • Jayda Porter

  freshmen

  Position : F/C

  Level : Varsity

  35

  Jayda Porter

  F/C

 • Addison Hopkins

  senior

  Position : F

  Level : Varsity

  10

  Addison Hopkins

  F

 • Bella Corrado

  senior

  Position : G

  Level : Varsity

  11

  Bella Corrado

  G

 • Katherine Sievers

  senior

  Position : G/F

  Level : Varsity

  22

  Katherine Sievers

  G/F

 • Charlie Smith

  junior

  Position : G

  Level : Varsity

  12

  Charlie Smith

  G

 • Lexi Butts

  junior

  Position : G

  Level : Varsity

  20

  Lexi Butts

  G

 • Kate Volmert

  sophomore

  Position : G

  Level : Varsity

  2

  Kate Volmert

  G

 • Malia Chievous

  sophomore

  Position : G/F

  Level : Varsity

  2

  Malia Chievous

  G/F

 • Mari Miller

  sophomore

  Position : G

  Level : Varsity

  31

  Mari Miller

  G

 • Tylor McCallister

  sophomore

  Position : G

  Level : Varsity

  5

  Tylor McCallister

  G

Junior Varsity

 • Addyson Allen

  sophomore

  Position : G

  Level : Junior Varsity

  34

  Addyson Allen

  G

 • Allie Maltsberger

  sophomore

  Position : F

  Level : Junior Varsity

  51

  Allie Maltsberger

  F

 • Emma Sharkey

  sophomore

  Position : G

  Level : Junior Varsity

  15

  Emma Sharkey

  G

 • Eva Corrado

  sophomore

  Position : F

  Level : Junior Varsity

  14

  Eva Corrado

  F

 • Jocelyn Barrett

  sophomore

  Position : F/C

  Level : Junior Varsity

  55

  Jocelyn Barrett

  F/C

 • Karina Gay

  sophomore

  Position : G

  Level : Junior Varsity

  33

  Karina Gay

  G

 • Lauren Miller

  sophomore

  Position : G

  Level : Junior Varsity

  32

  Lauren Miller

  G

 • Mae Sprouse

  sophomore

  Position : G

  Level : Junior Varsity

  30

  Mae Sprouse

  G

 • Makenna Gortmaker

  sophomore

  Position : G

  Level : Junior Varsity

  13

  Makenna Gortmaker

  G

 • Nyah Strupp

  sophomore

  Position : F

  Level : Junior Varsity

  42

  Nyah Strupp

  F

Freshmen

 • Allie Griffith

  freshmen

  Position : G

  Level : Freshmen

  21

  Allie Griffith

  G

 • Ava Bush

  freshmen

  Position : G

  Level : Freshmen

  44

  Ava Bush

  G

 • Ella McClary

  freshmen

  Position : G

  Level : Freshmen

  24

  Ella McClary

  G

 • Hadley Ruyle

  freshmen

  Position : G

  Level : Freshmen

  25

  Hadley Ruyle

  G

 • Lauren Christ

  freshmen

  Position : G

  Level : Freshmen

  40

  Lauren Christ

  G

 • Layla Omar

  freshmen

  Position : G

  Level : Freshmen

  45

  Layla Omar

  G

 • Noelle Guisti

  freshmen

  Position : F

  Level : Freshmen

  54

  Noelle Guisti

  F

 • Rynn Richards

  freshmen

  Position : G

  Level : Freshmen

  43

  Rynn Richards

  G

Staff

 • Vicki Remler

  Dir of Basketball Operations

  Vicki Remler

  Dir of Basketball Operations

 • Justin Carter

  Head Coach Freshmen

  Justin Carter

  Head Coach Freshmen

 • Trish Marsh

  Head Coach JV

  Trish Marsh

  Head Coach JV

 • Jill Nagel

  Head Coach Varsity

  Jill Nagel

  Head Coach Varsity

 • CharRon Ray

  Student Manager

  CharRon Ray

  Student Manager

 • Nora Wade

  Student Manager

  Nora Wade

  Student Manager

 • David Smith

  Assistant Coach

  David Smith

  Assistant Coach

 • Kelly McLaughlin

  Assistant Coach

  Kelly McLaughlin

  Assistant Coach

Title