Print Roster

Varsity

 • Ty Thompson

  freshmen

  Level : Varsity

  4

  Ty Thompson

 • Austin Stewart

  senior

  Level : Varsity

  2

  Austin Stewart

 • Justin Corral

  senior

  Level : Varsity

  20

  Justin Corral

 • Kaiden Stoffer

  senior

  Level : Varsity

  10

  Kaiden Stoffer

 • Payton Messer

  senior

  Level : Varsity

  5

  Payton Messer

 • Toby Scheidt

  senior

  Level : Varsity

  16

  Toby Scheidt

 • Dane Gray

  junior

  Level : Varsity

  17

  Dane Gray

 • Jake Hawkins

  junior

  Level : Varsity

  7

  Jake Hawkins

 • Justus Poppa

  junior

  Level : Varsity

  15

  Justus Poppa

 • Lake Reid

  junior

  Level : Varsity

  9

  Lake Reid

 • Andrew Hill

  sophomore

  Level : Varsity

  11

  Andrew Hill

 • Cullen Snow

  sophomore

  Level : Varsity

  13

  Cullen Snow

 • Xander Leger

  sophomore

  Level : Varsity

  21

  Xander Leger

JV/V

 • Braedyn Boatright

  junior

  Level : JV/V

  3

  Braedyn Boatright

 • Jacob McGinty

  junior

  Level : JV/V

  19

  Jacob McGinty

 • Klayton Shockley

  junior

  Level : JV/V

  14

  Klayton Shockley

 • Mark Brown

  junior

  Level : JV/V

  23

  Mark Brown

 • Mason Larkin

  junior

  Level : JV/V

  8

  Mason Larkin

 • Owen Wise

  junior

  Level : JV/V

  6

  Owen Wise

 • Preston Jesse

  junior

  Level : JV/V

  18

  Preston Jesse

 • Bradley Morgan

  sophomore

  Level : JV/V

  24

  Bradley Morgan

 • Cade Luetkemeyer

  sophomore

  Level : JV/V

  12

  Cade Luetkemeyer

 • Jacob Gillig

  sophomore

  Level : JV/V

  21

  Jacob Gillig

Junior Varsity

 • Jack Schouten

  junior

  Level : Junior Varsity

  16

  Jack Schouten

 • Carter Ihler

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  17

  Carter Ihler

 • Dylan Taylor

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  2

  Dylan Taylor

 • Finley Binfield

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  9

  Finley Binfield

 • Gray Fisher

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  26

  Gray Fisher

 • Grayson Fick

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  5

  Grayson Fick

 • JT Dunn

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  20

  JT Dunn

 • Logan Walls

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  21

  Logan Walls

 • Louie Scardina

  sophomore

  Level : Junior Varsity

  10

  Louie Scardina

C TEAM

 • Andrew Olsen

  freshmen

  Level : C TEAM

  24

  Andrew Olsen

 • Brady Davidson

  freshmen

  Level : C TEAM

  25

  Brady Davidson

 • Cash Carratura

  freshmen

  Level : C TEAM

  8

  Cash Carratura

 • Cash Martin

  freshmen

  Level : C TEAM

  19

  Cash Martin

 • Connor Huddleston

  freshmen

  Level : C TEAM

  13

  Connor Huddleston

 • Cooper Siebuhr

  freshmen

  Level : C TEAM

  23

  Cooper Siebuhr

 • Crew Norden

  freshmen

  Level : C TEAM

  7

  Crew Norden

 • Dylan Davis

  freshmen

  Level : C TEAM

  18

  Dylan Davis

 • Jake Musick

  freshmen

  Level : C TEAM

  12

  Jake Musick

 • Koen Straub

  freshmen

  Level : C TEAM

  15

  Koen Straub

 • Mason Snider

  freshmen

  Level : C TEAM

  22

  Mason Snider

 • Matt States

  freshmen

  Level : C TEAM

  17

  Matt States

 • Micah Bredehoeft

  freshmen

  Level : C TEAM

  14

  Micah Bredehoeft

 • Reid Messer

  freshmen

  Level : C TEAM

  6

  Reid Messer

 • Tommy Dickinson

  freshmen

  Level : C TEAM

  11

  Tommy Dickinson

 • Tyler Towe

  freshmen

  Level : C TEAM

  3

  Tyler Towe

 • Will Kimes

  freshmen

  Level : C TEAM

  4

  Will Kimes

Staff

 • John Hay

  C Team Head Coach

  John Hay

  C Team Head Coach

 • Alex Worman

  JV 2 Head Coach

  Alex Worman

  JV 2 Head Coach

 • Justin Towe

  Head Coach

  Justin Towe

  Head Coach

 • Jeff Bazat

  JV Head Coach

  Jeff Bazat

  JV Head Coach

 • Andy Hight

  Assistant Coach

  Andy Hight

  Assistant Coach

 • Tanner Hakert

  Assistant Coach

  Tanner Hakert

  Assistant Coach

 • Terry Whitney

  Assistant Coach

  Terry Whitney

  Assistant Coach

Title